help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 januari 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van een Nationale Adviserende Raad en Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/1994
Pagina:4159
Advies van de Raad van State 22875
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/02/1994 tot ...