help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen]
Decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 02/07/1981
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 25/07/1981
Page:9334
Avis du Conseil d'Etat 13856
Entrée en vigueur / Effet Zie artikel 67: iwt. op de data die de Vlaamse regering vaststelt en ten laatste op 25/07/1984.
Art. 1 tot 6: 15/05/1982 (BVR 21/04/1982)
Artikel 12 : 20/08/1981 (KB 30/07/1981)
Artikel 13, §2 : 20/04/1982 (BVR 11/03/1982)
Art. 24 tot 27: 15/05/1982 (BVR 21/04/1982)
Artikel 53 : 20/04/1982 (BVR 11/03/1982)
Art. 64 tot 68: 15/05/1982 (BVR 21/04/1982)

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen: DVO 23/12/2011, art. 84 en 85.

Période de vigueur du 20/08/1981 au 31/05/2012
Remarques In alle wetteksten waarin verwezen wordt naar dit decreet moet dit gelezen worden als een verwijzing naar het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (art. 82, tweede lid, van dit laatst decreet).