help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 december 1976 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 december 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 1975 houdende regeling van zekere modaliteiten en gevolgen van de samenvoeging van gemeenten en grenswijzigingen, verwezenlijkt door het koninklijk besluit van 17 september 1975, bekrachtigd door de wet van 30 december 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1976
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/1976
Pagina:16374
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Art. 1: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte: 27/12/1976

Periode van geldigheid van 27/12/1976 tot ...