help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 december 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1971 houdende algemeen militair reglement voor de bescherming tegen het gevaar van de ioniserende stralingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/1976
Pagina:874
Advies van de Raad van State 12147
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking