help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 houdende de wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Arts', 'of Science', 'of Laws', 'of Medicine', 'of Veterinary Science', 'of Veterinary Medicine' of 'of Philosophy' mag worden toegevoegd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/2014
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/2014
Pagina:78537
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Academiejaar 2013-2014

Definitie academiejaar: zie art. I, 3, 1°, van de Codex Hoger Onderwijs