help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van het Ministère de l' Education nationale van 21 oktober 1976 houdende overdracht van bevoegdheid aan de hoofden van de wetenschappelijk inrichtingen van de Staat, ressorterend onder het [Ministère de l' Education nationale et de la Culture française], voor de organisatie van :
- wervingsexamens voor de benoeming in de graden bepaald in artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juni 1970
- examens voor verhoging in graad bepaald in artikel 13 van het koninklijk besluit van 16 juni 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/10/1976
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 08/11/1985
Pagina:16446
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.