help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 oktober 1975 tot wijziging en aanvulling van het ministerieel besluit van 28 april 1975 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het nemen of laten nemen van monsters in het kader van de technische controle op de lozing van afvalwater, en van de ambtenaren bevoegd om de overtredingen van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van de uitvoeringsbesluiten ervan op te sporen en vast te stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/12/1975
Pagina:15873
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking