help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 februari 1963 tot instandhouding van het ministerieel besluit van 12 oktober 1955 tot verplichte aangifte van de voorraden niet-geslepen diamant en van sommige verrichtingen inzake omloop der zelfde goederen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 oktober 1958 en 5 juni 1962


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1963
Pagina:2679
Advies van de Raad van State 8231