help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 augustus 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1973 tot wijziging van het vacantiegeld toegekend aan de leden van de Hoge Militieraad, de Militieraden, de Militievergoedingscommissies en de Herkeuringsraden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/08/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/09/1975
Pagina:11220
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976