help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 november 1993 waarbij aan bepaalde overheden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap machtiging wordt verleend het identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen te gebruiken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1993
Pagina:27144
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 22309
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking