help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 mei 1975 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1975 houdende vaststelling van het bedrag van de toelage wegens kennis van vreemde talen aan sommige personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 23/08/1975
Pagina:10249
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975