help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/08/1990
Editie:1
Pagina:15875
  • 10/06/2010 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij het KB 18/10/2004
Advies van de Raad van State 19968 + 19812 + 20017
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 18