help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 januari 1975 houdende goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de internationale classificatie van octrooien, opgemaakt te Straatsburg op 24 maart 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/01/1975
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/1976
Pagina:15139
Advies van de Raad van State 11843
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking