help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 januari 1975 tot indeling van een vak van de weg Brussel-Boom-Antwerpen bij de categorie der autosnelwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1975
Pagina:1498
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking