help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 1991 houdende toekenning van een bijzondere en tijdelijke toelage aan de ambtenaren van het Bestuur Milieuverenigingen van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/1992
Pagina:5706
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1991

TT 01/05/1991 - 31/08/1991

Periode van geldigheid van ... tot 31/08/1991