help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 december 1979 tot wijziging voor het Waalse Gewest van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1980
Pagina:838
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 01/03/1980 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 13432 + 13236
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Advies van de Raad van State : rechtzetting BS 01/03/1980

Toepassingsgebied tot het Waalse Gewest