help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 oktober 1979 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 5 december 1978 tot toekenning van voordelen in het raam van de sociale programmatie 1978-1979, aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/10/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/1979
Pagina:13807
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1978