help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2008 tot gedeeltelijke opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1991 houdende de oprichting van basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1991 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2008
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/2008
Editie:2
Pagina:29719
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2008

Periode van geldigheid van 01/06/2008 tot ...