help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk toepassingsbesluit van 31oktober 1978 van het decreet van 22 december 1977 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de sportfederaties en de voorwaarden voor de toekenning van toelagen voor de werking aan deze federaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/10/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/1979
Pagina:1568
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1978

Opmerkingen Uitsluitend van toepassing op de Franse Gemeenschap