help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 april 1978 tot vaststelling van afsluitingen tussen sommige diensten van de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten inzake bevordering door verhoging in graad of graadverandering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/1978
Pagina:6067
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 31/12/1996 ( KB 13/12/1994, art. 5 en KB 02/05/1997, art. 1)

Opmerkingen