help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 maart 1978 tot bekrachtiging van zes koninklijke besluiten betreffende het tarief van invoerrechten getroffen in de loop van het jaar 1976


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1978
Pagina:5761
Advies van de Raad van State 12788 + 12849
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten

Periode van geldigheid van 01/07/1975 tot ...