help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 maart 1978 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1975 tot vaststelling voor het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen van de personeelsformatie beheerd door de Minister van Nationale Opvoeding, Franse sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1978
Pagina:4504
  • 20/05/1978 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976