help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 december 1981 houdende goedkeuring van volgende internationale Akten :
a) Akkoord houdende toetreding van de Republiek Zimbabwe tot de op 31 oktober 1979 te Lomé ondertekende tweede A.C.S.-E.E.G. -Overeenkomst slotakte en Bijgevoegde Verklaringen;
b) Akkoord betreffende de produkten die onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, ondertekend te Luxemburg op 4 november 1980;
c) Intern Akkoord houdende wijziging van het Intern Akkoord van 20 november 1979 betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap, ondertekend te Brussel op 16 december 1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1981
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1982
Pagina:9837
Advies van de Raad van State 14024
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking