help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 maart 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1974 tot vaststelling van de weddeschalen van het personeel van het secretariaat van de Bedrijfsraad Scheikunde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1979
Pagina:3845
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1976

Periode van geldigheid van 01/12/1976 tot 01/01/1987