help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 november 1981 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 14 maart 1980, 15 december 1980 en 10 juni 1981 houdende erkenning van culturele instellingen inzake belastingvrijstelling van bepaalde giften


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/12/1981
Pagina:15988
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1981