help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 november 1982 waarbij vlees en eetbare slachtafval afkomstig van dieren, waarvan stoffen met hormonale of antihormonale werking zijn toegediend schadelijk worden verklaard


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/11/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1983
Pagina:796
Advies van de Raad van State 14690
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/01/1983 tot ...