help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 oktober 1982 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 25 juli 1974 tot regeling van de rechtspleging voor de commissies voor overlevingstegemoetkomingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/10/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/1982
Pagina:13305
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 14362
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1982

Opmerkingen + MB 04/01/1983 (addendum)