help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 mei 1982 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/1982
Pagina:5989
Advies van de Raad van State 14181 + 14466
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 13 (afwijking van art. 71, § 1, eerste lid, GecW 12/01/1973)

Periode van geldigheid van 28/05/1982 tot ...