help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 december 1983 houdende goedkeuring van het Protocol houdende wijziging van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961, opgemaakt te Genève op 25 maart 1972


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/1983
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/1984
Pagina:12703
Advies van de Raad van State 14821
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking