help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 augustus 1983 tot vaststelling, voor het jaar 1983, van het percentage van het aan het Brusselse Gewest toegekend Gemeentefonds, tot spijzing van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/10/1983
Pagina:12905
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983

TT 1983