help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 mei 1983 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 1979 tot vaststelling bij de "Office de la Navigation" van de functies waaraan kosteloze huisvesting verbonden is


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/1983
Pagina:10339
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1979