help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 januari 1983 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1982 tot inrichting van de officiële kwaliteitsbepaling van melk en van room geleverd aan de zuivelfabrieken, en van het koninklijk besluit van 21 oktober 1968 betreffende de voorafgaande erkenning der ondernemingen die zuivelprodukten vervoeren, bereiden, omvormen of conditioneren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/02/1983
Pagina:2633
Advies van de Raad van State 14931
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1983

Periode van geldigheid van 01/03/1983 tot ...