help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 november 1984 tot wijziging van de bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 april 1973 tot vaststelling, wat de Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT) betreft, van de personeelsformatie van niveau 1 en van de algemene norm op grond waarvan de Minister, die voornoemde Regie beheert, de personeelsformatie van de niveau' s 2, 3 en 4 bepaalt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1985
Pagina:1133
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/11/1984