help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 april 1984 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van de Regie der Belgische Rijkskoel- en vriesdiensten, belast met het besturen van een autovoertuig


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/06/1984
Pagina:8145
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975