help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 25698 van 3 oktober 1985

"Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 29 maart 1983 tot instelling bij het Wegenfonds van een afsluiting tussen de loopbaan van de personeelsleden komende van de Intercommunale Vereniging voor de autoweg E3, en die van de andere personeelsleden van het Wegenfonds."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/1985
Nummer: 25698
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 19/03/1986
Pagina:3651
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde akte met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/01/1983

Periode van geldigheid van 01/01/1983 tot ...