help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 maart 1978 tot vaststelling van de bezoldiging van de professor-directeur van het station bij de Centra voor landbouwkundig onderzoek van het Ministerie van Landbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/1978
Pagina:4712
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking