help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 december 1988 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1988
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/01/1989
Pagina:20
Advies van de Raad van State 18080
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 10

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2004