help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 april 1985 tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 juli 1981 waarbij een jaarlijks statistisch onderzoek betreffende de jaarrekeningen van bepaalde ondernemingen en personen wordt voorgeschreven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/04/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1985
Pagina:5823
Advies van de Raad van State 16550
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking