help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 481 van 22 december 1986 tot aanvulling van de regels voor het berekenen van de dotaties van het Gemeentefonds en van het Fonds der provinciën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1986
Nummer: 481
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/1987
Pagina:634
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17665
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking