help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglement van 24 april 2014 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de algemene ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" en van de Instellingen van openbaar nut die van het "Comité de Secteur XVII" afhangen, die een mandaat uitoefenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2014
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/2014
Pagina:51315
Advies van de Raad van State 47316
Inwerkingtreding / Uitwerking Van de beweging van 8 april 2006 (datum van uitwerking van het goedkeuringsbesluit)

Periode van geldigheid van 08/04/2006 tot ...
Opmerkingen Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze akte geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 24/04/2014