help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 maart 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 179 betreffende de experimenten van aanpassing van de arbeidstijd in de ondernemingen met het oog op een herverdeling van de beschikbare arbeid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/03/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/04/1986
Pagina:5659
Advies van de Raad van State 16684
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking