help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 december 1987 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/12/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1987
Pagina:19729
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988 (art. 59). Zie ook de artikelen 56 tot 58.

Overgangsbepalingen: art. 55

Periode van geldigheid van 01/01/1988 tot ...
Opmerkingen Dit besluit met zijn wijzigingen werd ingetrokken bij KB 13/11/2022 wegens zijn onwettigheid, zoals vastgesteld bij een arrest van de Arbeidshof van Brussel. Om een rechtsvacuüm te vermijden, werden de wijzigingen echter herhaald bij KB 13/11/2022, met ingang van dezelfde datum als die van dit besluit en alle wijzigingen die nadien werden aangebracht, blijven behouden krachtens art. 57 van KB 13/11/2022.