help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1976 betreffende de regeling van de uitkering van de subsidies aan de Nederlandstalige organisaties voor sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen in verenigingsverband, gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 oktober 1979


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 07/12/1987
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/02/1988
Page:2782
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 07/03/1988 au 01/01/1995