help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 29 januari 1987 - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Aanwerving van personeel - Getuigschriften en diploma's van de voortdurende vorming in de Middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/01/1987
Aard van de akte: Circulaire de la Communauté française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1987
Pagina:5552
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Cet acte dans Gallilex: http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=24232