help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 december 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1978 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van het personeel van de Regie der Posterijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/1989
Pagina:1368
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1987