help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 31099 van 19 oktober 1988

"Sont annulés:
1. l'arrêté ministériel du 1er juin 1985 modifiant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par l'Etat.
2. la circulaire du 23 juillet 1985 par laquelle le Ministre de l'Education nationale (F) notifie les modifications apportées par l'arrêté ministériel du 1er juin 1985. "


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/1988
Nummer: 31099
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 04/04/1989
Pagina:5778
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigden akten: zie analyse

Periode van geldigheid van 01/06/1985 tot ...