help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 december 1975 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 februari 1971 houdende erkenning als overgangsmaatregel, van de toezichthoudende geneesheren, in plaats van gespecialiseerde medische sportkeuringscentra, om te beslissen over het indelen bij een hogere klasse, van enkele categorieën van minderjarige wielrenners, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 februari 1972, 2 juli 1974 en 21 januari 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/03/1976
Pagina:2783
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking