help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 oktober 1988 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 167 van 30 december 1982 betreffende de financiering van de universitaire instellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/11/1988
Pagina:16208
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988

Periode van geldigheid van 01/01/1988 tot ...