help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 april 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 1979 houdende vaststelling van de regels voor de bijzondere erkenning van laboratoria belast met de externe controle op de deugdelijkheid der analyses van klinische biologie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/05/1988
Pagina:6476
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking