help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 maart 1988 tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 55914 van 4 januari 1988 tot bepaling van het aantal tijdelijke onderofficieren dat in 1988 in het kader van de beroeps- en aanvullingsonderofficieren kunnen worden opgenomen, alsook het aantal aanvullingsonderofficieren die in het kader van de beroepsonderofficieren kunnen worden opgenomen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/03/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/03/1988
Pagina:4206
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1988